Εταιρεία στη Μεγάλη Βρετανία έχει λεωφορεία όπου μπορείς να πας εκδρομές μαζί με το σκύλο σου