Με ποιον τρόπο τα κατοικίδια προστατεύουν τα παιδιά από το άσθμα και άλλες ασθένειες