Νοσοκόμα σε κτηνιατρείο φτιάχνει υπέροχα καλτσάκια που μπαίνουν πάνω στο γύψο των χειρουργημένων ζώων