Ο σκυλάκος αυτός χτυπήθηκε από αυτοκίνητο και τυφλώθηκε. Ψάχνει σπίτι να μη βγει στο δρόμο