Ζευγάρι που ισχυρίζεται ότι είναι αλλεργικό στη ζωή σε σπίτι εγκαταστάθηκε σε ένα δάσος παραβιάζοντας τους νόμους